Ondergrond beschermen met epoxy primer - anti roest en anti osmose

Epoxy Anti osmose & corrosie spray 400 ML

EPH06010027

Op voorraad

Is een hoogwaardige 2 componenten epoxyprimer op polyamidebasis. De doorgeharde laag heeft een zeer hoog weerstandvermogen en is een goede barrière tegen water. De uitgeharde laag laat geen water (damp) door. Hoeft niet geschuurd te worden tussen de lagen.

Verkrijgbaar in een handige spuitbus van 400 ml.

€ 31,51 / st

Toepassing

Het product wordt toegepast op harde ondergronden als beschermlaag tegen water, op polyester als osmose-preventie en op metaal als bescherming tegen roest. Light Primer kan ook toegepast worden op multiplex, hardhout en aluminium. Is een goede grondlaag voor lakken en antifouling.

Verwerking

 • Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit dient u te zandstralen of schuren. 
 • Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. 
 • Verwerk dit tussen 15°C tot 25°C en bij een luchtvochtigheid van 40-50%. 
 • Schud de bus gedurende 2 minuten. 
 • Verwijder vervolgens de rode drukknop. 
 • Draai de bus 180° en pers de rode knop op z’n plaats. 
 • Druk gelijkmatig op een vlakke ondergrond tot dat de rode knop volledig is ingedrukt. 
 • Schud vervolgens nogmaals gedurende 2 minuten ( je dient de metalen kogels goed te horen).
 • Stel de spuitopening zo af dat je het gewenste oppervlak kan besproeien. 
 • Houd de bus op een afstand van 10 tot 20 cm. 
 • Breng 2 lagen aan in een laagdikte van 80-200 micron. 
 • Bij een anticorrosie behandeling is de minimale droge laagdikte 240 micron. 
 •  Wacht ongeveer 10 minuten tussen de lagen. 
 • Na het spuiten, draai de bus om en reinig de spuitkop door kort de spuiten. 
 • De verwerkingstijd na het mengen is ongeveer 48 uren bij 20°C. 
 • Stofdroog na 1,5 uur en handdroog na 3 tot 5 uren. 
 • Volledige doorharding na 7 dagen.

 • Bevat xyleen (isomerenmengsel) en is ontvlambaar. 
 • Het is schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. 
 • Irriterend voor de ogen. 
 • Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. 
 • Het is aangeraden om een koolstoffiltermasker te dragen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 • Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 
 • In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
 • Niet voor grote oppervlakken en woon- en verblijfruimten. 
 • Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner voor lightprimer of reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)

Technische gegevens

Download technische fiche