Duurzaamheid

V-Sure, a chemistry with nature

In de snel evoluerende wereld van vloeibare koudhardende kunststoffen zijn wij toegewijd aan het leveren van technische oplossingen en adviezen, maar ook aan het vormgeven van een duurzamere toekomst. Bij Vosschemie Benelux | V-Sure zien we duurzaamheid niet als een trend, maar als een onmisbaar element van onze identiteit. Onze visie is gebaseerd op het creëren van positieve impact op zowel onze branche als de bredere samenleving. V-sure a chemisry with nature.

logo v-sure groen

Wat verwezelijkten we in 2023?

Dit duurzaamheidsverslag biedt een overzicht van de prestaties en inspanningen van Vosschemie Benelux|V-Sure op het gebied van duurzaamheid gedurende het werkjaar 2022-2023. Als gemotiveerde duurzaamheidsexpert hebben we gestreefd naar het integreren van duurzame praktijken in alle aspecten van onze bedrijfsvoering om een positieve impact op de samenleving en het milieu te creëren.

Het rapport illustreert onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en vormt een basis voor verdere dialoog en samenwerking met de gemeenschap. We bouwen verder aan partnerschappen en bouwen sterke samenwerkingsverbanden met leveranciers, klanten, personeel en belanghebbenden om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor allen en ondersteunen ook andere relevante duurzaamheidsinitiatieven. De ethische principes en waarden vormen een solide basis en weerspiegelen de zakelijke doelstellingen en het streven naar positieve impact op de samenleving en het milieu.

Wij streven naar een toonaangevende positie in de levering van innovatieve, duurzame technische oplossingen met vloeibare koudhardende kunststoffen binnen de verschillende sectoren in de industrie en de particuliere markt.

Daarom zetten we in op het ontwikkelen van een duurzaam productassortiment. Op langere termijn willen we mogelijkheden onderzoeken voor circulaire processen om de impact op consumptie en productie te minimaliseren.

Extra budget ging naar onderzoek en ontwikkeling van alternatieve materialen en productiemethoden die de impact op het milieu verminderen.

Onze langetermijn- en kortetermijndoelstellingen bieden een raamwerk om gericht te werken aan duurzaamheidsinitiatieven die zowel de core business als de bredere samenleving ten goede komen. Het is belangrijk om deze doelstellingen regelmatig te evalueren en aan te passen aan veranderende omstandigheden en reglementeringen en inzichten.

Duurzaamheidsactie: Clean up Day op 19 november 2023

In totaal hebben er 88 enthousiaste ploggers, waaronder ouders, jongeren, ondernemers en lokale politici zoals Burgemeester Rik Verwaest en schepen economie Ilse Lambrechts, deelgenomen aan de Clean up Day in Lier.

Deze zwerfvuilactie van Vosschemie Benelux werd in samenwerking met het Sint-Gummaruscollege Lier en Lier4Business opgezet in het kader van ‘duurzaam ondernemen’ om de problematieken omtrent single-use plastics aan te kaarten.

Met de WePlog-app was de impact van alle inspanningen nauwkeurig te meten. Zo werden er op 2 uur tijd 45,5 vuilniszakken, ofwel 437 liter afval (bijna een halve m³!), verzameld over een lengte van 124,42 km. Dat komt neer op zo’n 3,5 liter zwerfvuil per km!

In april 2024 sluiten we ons aan bij het Sint-Gummaruscollege Lier voor een tweede opruimronde. Zo bouwen we samen aan een schonere toekomst!

Doelstellingen voor 2024

Hier zullen we in 2024 verder op werken:

 • Transparant communiceren over productieprocessen, materialen en mogelijke milieurisico's.
 • Voortdurend streven naar innovatieve oplossingen en investeren in onderzoek naar duurzame materialen en productiemethoden
 • Leveren van producten van hoge kwaliteit die voldoen aan alle veiligheidsnormen.
 • Bevorderen van circulaire productieprocessen, hergebruik van materialen en minimaliseren van afval.
 • Maatschappelijk engagement en het creëren van positieve sociale impact.
 • Actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschappen, luisteren naar hun behoeften en bijdragen aan lokale ontwikkeling.
 • Eerlijke handel, respect voor mensenrechten en vermijden van negatieve sociale impact in de toeleveringsketen.
 • Actieve inzet voor het onderwijzen van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden over duurzaamheid en milieubewustzijn.

Vosschemie Benelux | V-sure neemt deel aan het VCDO charter van Voka

V-Sure is jouw ervaren partner van vloeibare kunststoffen die elke professional helpt met de juiste productoplossing zodat die een goed en duurzaam eindresultaat kan bekomen.

Wij volgen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN om zo de overgang naar een duurzame samenleving mee verder te zetten. In deze rubriek zal je de vooruitgang van onze doelstellingen binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en de 17 SDG's kunnen volgen. Dit gaat een jarenlang durend, boeiend proces zijn met verschillende stakeholders. We verdiepen ons in deze materie met lectuur, podcasts, werkgroepen en netwerken die ons inspireren om het steeds beter te doen.

Niet alleen, maar allemaal samen voor een mooiere, betere wereld.

Claudia

Duurzaam ondernemen

Het VCDO biedt een kader voor bedrijven om duurzame ambities te vertalen naar de praktijk, en wil bedrijven stimuleren om zichzelf uit te dagen verder te gaan in duurzaamheid. De duurzaamheidsacties zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verweven in het VCDO, is de betekenis van deze erkenning nog toegenomen. De inspanningen worden na een positieve eindevaluatie (na een jaar door een onafhankelijke commissie, beloond met het duurzaamheidscertificaat.

Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal bij Vosschemie Benelux | V-sure. Hoe we duurzaamheid in de praktijk brengen, vertellen we jullie gaandeweg op deze pagina.

De SDG's van V-Sure

 • Implementatie ERP, Power BI
 • Opmaak duurzaamheidsverslag en bepalen van KPI's voor duurzaamheid

 • Stimuleren van gezonde voeding en beweging bij personeel
 • Jeugdig ondernemerschap stimuleren in Lier

 • Ontwikkeling en lancering van solventvrije producten
 • Onderzoek naar biodiversiteitsproject op de bedrijfssite
 • Focus leggen op renovatiemarkt en verlening levensduur van materialen
 • Inzetten op duurzame verpakkingen
 • Ondersteunen van en deelnemen aan 'Deplastify the Planet

 • Rebranding : Huismerk V-Sure, website, webshop en opmaak rubriek duurzaamheid
 • Organisatie events: Clean up day, Mahi 2 (awareness en sensibilisering)

Heb je zelf een idee of een vraag rond duurzaamheid, aarzel dan niet om me te contacteren.

Claudia De Moor
Mechelsesteenweg 303
2500 Lier
+32 3 489 28 28
cdm@v-sure.eu

Voorzitter Lier4business (L4B)
Voorzitter Jeugdig Ondernemerschap Lier (JOL)
Voorzitter VOKA Lokaal Neteland