Masker voor oplosmiddelen - bescherm masker voor polyester

Mondmasker Starmask met stof-en solvent filter (A2P2R)

GER41020051

Op voorraad

Star Mask is een ademhalingstoestel met verwisselbare voorfilters en gasfilters.

Het Star Mask beschermt tegen nevel van verf, lak, emaille, pesticide, organische dampen en stof en is goedgekeurd volgens de CE-normen CE 0194/ EN 140:198; EN 143:2004 en A1:2008.

Het vervangbare filtersysteem zorgt voor maximale bescherming, ook bij langdurig gebruik.

Filters apart verkrijgbaar.

€ 54,51 / st

Toepassing

De gelaatstukken van de CARSYSTEM Star-masker-serie voldoen aan de vereisten van de goedgekeurde norm EN140. De damp/gas-filterpatronen en deeltjespatronen voldoen aan de vereisten van de respectieve goedgekeurde norm EN14387:2004+A1:2008.

De filterkussens voldoen alleen aan de vereisten van de goedgekeurde norm EN14387:2004+A1:2008 wanneer ze worden gebruikt in combinatie met damp/gaspatronen. 

141.224 Filterpatroon beschermingsklasse A2

Organische dampen, met een kookpunt boven 65°C, tot 50X OEL of 1000 ppm, afhankelijk van welke de laagste is.
141.154 Beschermingsklasse voorfilter P2SL

Voor gebruik als in bovenstaande categorieën en tegen stof en op vloeistof gebaseerde aërosolen tot 10X OEL.

Verwerking

  1. Kies de meest geschikte maat van het gelaatstuk.
  2. Plaats het ademhalingstoestel over de mond en neus (controleer of de bovenkant van het neusstuk op één lijn ligt met de neusbrug, terwijl de onderkant van het gelaatstuk onder de kin past en de afdichting rondom het gelaatstuk contact maakt met de huid van het gelaat)
  3. Trek vervolgens het hoofdbandenstel over de kruin op het hoofd. 2.Bevestig de onderste riemen achter de nek.
  4. Trek de bovenband aan de uiteinden vast om een veilige en comfortabele pasvorm te verkrijgen.
  5. Trek de onderste riemen aan door aan de uiteinden te trekken of maak ze losser door de gesp naar buiten te duwen.
  6. Controleer de pasvorm van uw ademhalingstoestel telkens wanneer u een verontreinigde ruimte betreedt .

Instructies voor de opslag

Het ademhalingstoestel dient in de hersluitbare zak te worden geplaatst en te worden opgeslagen bij omgevingstemperatuur in een droge, niet-verontreinigde atmosfeer die beschermd is tegen atmosferische verontre inig ingen .


  • Dit ademhalingstoestel levert geen zuurstof. 
  • Niet gebruiken in een atmosfeer met minder dan 19,5% zuurstof (of zoals bepaald door de regelgevende instanties) of een atmosfeer die onmiddellijk gevaarlijk is of kan worden voor het leven of de gezondheid. 
  • Niet gebruiken in een met zuurstof verrijkte atmosfeer.

Technische gegevens

Download technische fiche