E

24 Definities

E-modulus

De elasticiteitsmodulus of E-modulus is een maat voor de elasticiteit van een materiaal. Het is een materiaalafhankelijke constante die de betrekking aangeeft tussen de relatieve lengteverandering van het materiaal en de aangebrachte spanning, beneden de elasticiteitsgrens. De elasticiteitsmodulus geeft de helling aan van het eerste gedeelte van het spannings-rekdiagram.

ECB

ECB is een soort kunststoffolie die als kunststofdakfolie wordt gebruikt. Kunststofdakfolies (ECB, EVA en PVC) worden als alternatief voor bitumineuze dakbedekkingen gebruikt.

Eco hars

Het door ons ontwikkelde ECO hars is op basis van surester in combinatie met polymeren. Zo verkrijgt u een volledig oplosmiddelvrij hars waarmee u zowel kunt gieten als lamineren. kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/polyester/polyester-eco-hars/

Einduitharding

Einduitharding is de laatste fase van het hardingsproces van harsen

Elasticiteit

Elasticiteit is het vermogen van een stof om terug te veren tot de oorspronkelijke vorm na een vervorming te hebben ondergaan. Een volkomen elastische stof veert onmiddellijk na het opheffen van de mechanische belasting terug, waarbij de arbeid die verricht werd om de vervorming tot stand te brengen, geheel teruggeleverd wordt. Wanneer vervorming en terugvering iets vertraagd verlopen, kan het vormherstel en de opheffing van de belasting wel volledig zijn, maar gaat toch enige arbeid verloren in wamte.

Elasticiteitsgrens

De elasticiteitsgrens is de hoogste spanning waarbij nog elastische rek optreedt. De elasticiteitsgrens is zodanig de grens van het elastisch zijn.

Elasticiteitsmodulus

De elasticiteitsmodulus is een maat voor de elasticiteit van een materiaal. Het is een materiaalafhankelijke constante die de betrekking aangeeft tussen de relatieve lengteverandering van het materiaal en de aangebrachte spanning, beneden de elasticiteitsgrens. De elasticiteitsmodulus geeft de helling aan van het eerste gedeelte van het spannings-rekdiagram.

Elastisch

Elastisch betekent vervormbaar of rekbaar. Een volkomen elastische stof veert onmiddellijk na het opheffen van de mechanische belasting terug, waarbij de arbeid die verricht werd om de vervorming tot stand te brengen, geheel teruggeleverd wordt.

Elastische rek

De elastische rek is de verlenging van het materiaal, uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke lengte, in het elastische gedeelte. Na het wegnemen van de trekkracht zal het materiaal terug zijn oorspronkelijke lengte verkrijgen.

Elastische vervorming

Bij elastische vervorming is het vormherstel volledig na het wegnemen van de spanning. Elastomeren zijn meestal opgebouwd uit zeer lange lineaire macromoleculen, waarbij de hoge elasticiteit verkregen wordt door (een beperkt aantal) brugverbindingen tussen de verschillende ketens. Zo vormt zich een netwerk waarvan de plasticiteit afneemt naarmate het aantal brugverbindingen toeneemt. In geval van natuurrubber spreken we van een vulcanisatieproces, omdat de vernetting ontstaat door verhitting met zwavel. Elastomeren zijn sterk elastisch en hebben een grote wrijvingscoëfficiënt. Voorbeelden van elastomeren zijn: alle synthetische rubbers, isoprene rubber, butadieenrubber, styreenbutadieenrubber (SBR), polyurethaanrubbers en siliconenelastomeren.

Elektrostatische oplading

Elektrostatische oplading ontstaat bij wrijving of zelfs bij simpel contact tussen twee isolatoren. De gevormde elektrische ladingen kunnen door hun krachtwerking hinderlijk en onder extreme omstandigheden zelfs gevaarlijk zijn.

Emailleren

Emailleren is een dunne, glasachtige, ondoorzichtige of transparante massa aanbrengen om metalen, glazen, stenen voorwerpen of keramiek te bedekken of te versieren.

EP hars - epoxy hars

De harscomponent wordt bereid door condenstatie en additie van epichloorhydrine en een twee- of meerwaardig fenolderivaat. Door de reactie tussen deze twee grondstoffen wordt het epoxyhars bekomen. De epoxygroep die in elk molecule van het hars tweemaal voorkomt is zeer reactief en kan reageren met de gepaste stoffen die men harders noemt. Polyaminen en polyamiden worden het meest gebruikt als harder. Deze stoffen zijn in staat de ring te openen bij de epoxygroep door het bezit van reactieve waterstofatomen. Het hardingsproces is een exotherme reactie, er komt dus warmte vrij. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/epoxy

Epichloorhydrine

Epichloorhydrine is ook bekend als koolstofzuurstofchloor. Door een condensatiereactie en een additiereactie van epichloorhydrine en een twee- of meerwaardig fenolderivaat wordt epoxyhars bekomen.

Epovoss

Epovoss is een merk dat aangeboden wordt door Vosschemie. Epovoss-producten zijn altijd op basis van epoxyhars en kunnen bijvoorbeeld als vernislaag, als lijm, als vulmiddel of als lamineerhars dienen. Epovoss heeft altijd vooraan gestaan bij de productie van epoxyharsproducten voor toepassingen op boten. Ook in de bouwsector komen de producten van Epovoss tot zijn recht. kijk voor leer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/epoxy/epoxy-hars/

Epoxy

Epoxy of polyepoxide is een chemische verbinding. Het is een epoxide polymeer opgebouwd uit 2 koolstofatomen (C) en 1 zuurstofatoom (O) in een ringvormige structuur. Epoxy onderscheidt zich van polyester door bijvoorbeeld een hogere flexibiliteit, de eigenschap dat het zich op bijna iedere ondergrond hecht en het feit dat het onder invloed van UV vergeelt en bijgevolg moet worden afgewerkt met UV-bestendige lak.  kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/kennisbank/inspiratie/riviertafel-maken/

Epoxy EP

Epoxy of polyepoxide is een chemische verbinding. Het is een epoxide polymeer opgebouwd uit 2 koolstofatomen (C) en 1 zuurstofatoom (O) in een ringvormige structuur. Epoxy onderscheidt zich van polyester door bijvoorbeeld een hogere flexibiliteit, de eigenschap dat het zich op bijna iedere ondergrond hecht en het feit dat het onder invloed van UV vergeelt en bijgevolg moet worden afgewerkt met UV-bestendige lak. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/epoxy/

Epoxy mortel

Epoxy mortel kan gebruikt worden om barsten en gaten in beton op te vullen, daar waar een snelcement kan loskomen. Mortels op basis van epoxy zijn uiterst chemisch bestand tegen verdunde zuren en logen. Met een epoxy mortel is het zelfs mogelijk om het oppervlak te verstevigen, bijvoorbeeld aan de rand van een traptrede of als sokkel van machines.

Epoxyhars

Epoxyharsen kennen heel wat succesvolle toepassingen in de kunststofindustrie. Dit komt vooral door het feit dat ze veelzijdig zijn, makkelijk te gebruiken zijn en daarom universeel inzetbaar zijn. Epoxyharsen hebben vele verschijningsvormen: lijm, verf, poeder, hars, laminaat, composiet, etc. Uitgeharde epoxyharsen zijn supersterke materialen die nauwelijks krimpen. Zij isoleren zeer goed en zijn inzetbaar bij bedrijfstemperaturen van -80 tot +180 °C. Zij zijn chemisch zeer stabiel en buitengewoon goed bestand tegen breuken en scheuren. Vloeibare epoxyharsen zijn gekend om hun bijzonder hechtvermogen op alle mogelijke oppervlakken. Zij zijn steeds volledig luchtbellenvrij zonder dat hiervoor externe druk nodig is. Geperste of gegoten stukken, evenals composieten, wegen veel minder dan de klassieke materialen die zijn vervangen in auto's en vliegtuigen. Hierdoor daalt het brandstofverbruik aanzienlijk, wat het milieu ten goede komt. Epoxyharsen kennen dus veel toepassingen, ze worden bijvoorbeeld gebruikt in huishoudapparaten, in grote bouwconstructies, in computers, in satellieten, op drankblikjes, op scheepswanden, etc. Voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/epoxy/

Epoxylaminaat

Epoxylaminaat is een laminaat op basis van epoxy. Epoxy BK is bijvoorbeeld een dun vloeibare lamineerepoxy die gebruikt wordt om vormstukken in combinatie met glasvezel, carbonweefsel of aramideweefsel te produceren.

Epoxylijm

Epoxylijm is een tweecomponenten lijm die zowel industriële en huishoudelijke toepassingen kent. Eén component, meerbepaald de vuller, is een epoxyhars. De tweede component is een harder, waardoor bij menging een sterke lijmverbinding ontstaat. Epoxylijm kan aangebracht worden als afdeklaag (coating), maar wordt ook gebruikt in combinatie met glasvezels. De lijm kan gemakkelijk verwijderd worden door de verbinding voorzichtig en niet te veel te verhitten met een verfbrander. Kijk voor meer info;https://www.v-sure.eu/nl/super-epoxy-lijm-30-g

Epoxyplamuur

Epoxyplamuur is een plamuur op basis van epoxy. Spleten en gaten in een boot kunnen bijvoorbeeld eerst opgevuld worden met een epoxyplamuur, vooraleer de boot verder bekleed wordt. Kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/plamuren/

EVA

EVA staat voor ethylvinylacetaat. Het is een copolymeer met een willekeurige verdeling. Een copolymeer bekomt men als minstens twee verschillende monomeereenheden gecombineerd zijn in de polymeerketen. Bij een willekeurige verdeling zijn de verschillende monomeereenheden op een willekeurige manier in de polymeerketen geplaatst. EVA is een soort kunststoffolie die als kunststofdakfolie wordt gebruikt. Kunststofdakfolies (ECB, EVA en PVC) worden als alternatief voor bitumineuze dakbedekkingen gebruikt.

Eénkleurig gieten

Eénkleurig gieten is het gieten in één kleur