I

14 Definities

Impregneerlaag

Een impregneerlaag is een laag die de bedoeling heeft om te impregneren. Impregneren betekent doordrenken of “doen doortrekken”. Impregnatie staat voor de doordrenking van een poreuze vaste stof met een vloeistof of een andere fijn verdeelde stof, met het doel bepaalde goede eigenschappen toe te voegen. Bij de vervaardiging van glasvezelversterkte kunststoffen bijvoorbeeld worden vezels met een hars geïmpregneerd.

Impregneren

Impregneren betekent doordrenken of “doen doortrekken”. Impregnatie staat voor de doordrenking van een poreuze vaste stof met een vloeistof of een andere fijn verdeelde stof, met het doel bepaalde goede eigenschappen toe te voegen. Bij de vervaardiging van glasvezelversterkte kunststoffen bijvoorbeeld worden vezels met een hars geïmpregneerd.

Infusie

Infusie techniek is een methode waarbij men de vezel onder vacuüm plaatst (meestal dmv een folie) en vervolgens het hars (soms met behulp van wat druk) laat vloeien door de vezels. Deze techniek wordt veel toegepast bij de productie van jachten of boten.

Ingiethars

Een ingiethars is een hars die kan gebruikt worden voor het ingieten (inbedden) van voorwerpen. Een voorbeeld van een ingiethars is het GTS ingiethars. Bestaat zowel op basis van polyester, epoxy als polyurethaan. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/giethars-gts-mekp-0.5-kg

Inhibitor

Een vertrager of inhibitor is een stof waarmee men de geltijd van een hars kan verlengen zonder de doorhardingstijd te veel te moeten verkorten. Toevoeging van een vertrager is aangewezen bij voorversnelde harsen in warme periodes. De meest gebruikte vertrager is een 1%-oplossing van PTBC. Met een toevoeging van 1 à 2 % aan de hars kan men de geltijd ongeveer verdubbelen of verdrievoudigen. Een nog sterkere vertraging is meestal niet wenselijk. kijk voor meer info:https://www.v-sure.eu/nl/inhibitor-p1-1-l

Interface

Een interface is het verbindingspunt of het contactoppervlak tussen twee verschillende composietelementen. Bij glasvezelversterkte kunststoffen is het contactoppervlak tussen de glasvezels en het hars bedoeld. Bij laminaat is het contactoppervlak tussen het versterkingselement en de lamineerhars bedoeld.

Interlaminaire spanning

Interlaminaire spanningen zijn spanningen (schuif-, trek- en drukspanningen) die bij composieten tussen de verschillende lagen van het laminaat kunnen voorkomen.

ISO-NPG hars

In isoftaal polyesterharsen maakt men gebruik van propyleenglycol. Zodra men deze geheel of gedeeltelijk vervangt door neopentylglycol krijgt men harsen met een nog betere hydrolysebestandheid. Daarnaast zijn deze harsen, die zowel uit isoftaal als neopentylglycol zijn opgebouwd, goed bestand tegen warmte en vertonen ze een goede hechting op PVC. Kijk voor meer info:https://www.v-sure.eu/nl/h35-iso-hars-lse-5-kg

Isocyanaten

Polyurethaan wordt geproduceerd uit twee hoofdcomponenten, namelijk polyol en isocyanaat (kortweg iso). De iso-groepen (functionele groep: -NCO) gaan een chemische reactie aan met de polyol-groepen waardoor de kunststof wordt gevormd.

Isoftaal

Een isoftaal hars is geschikt voor alle weersomstandigheden en beschermt tegen vele zuren en basen bij omgevingstemperatuur.

Isoftaal-neopentyl glycolhars

In isoftaal polyesterharsen maakt men gebruik van propyleenglycol. Zodra men deze geheel of gedeeltelijk vervangt door neopentylglycol krijgt men harsen met een nog betere hydrolysebestandheid. Daarnaast zijn deze harsen, die zowel uit isoftaal als neopentylglycol zijn opgebouwd, goed bestand tegen warmte en vertonen ze een goede hechting op PVC.

Isoftaalzuur

Isoftaalzuur of 1,3-benzeendicarbonzuur is een kleurloos, kristallijn poeder dat niet oplosbaar is in koud water en slecht oplosbaar is in kokend water. Het smeltpunt van isoftaalzuur is 345-348°C en de zelfontbrandingstemperatuur ligt hoger dan 650°C. De relatieve dichtheid van isoftaalzuur is groter dan die van water, namelijk 1,54. Dit komt neer op een soortelijke massa van 1540 kg/m3.

Isoftaalzuur hars

Isoftaalzuur hars is een vloeibare polyesterhars. De eigenschappen van vloeibare polyesterhars, dus ook van het uitgeharde product, worden in de eerste plaats bepaald door de soorten en hoeveelheden grondstoffen die gebruikt worden om polyester te maken. Die grondstoffen zijn glycolen en zuren. Bij isoftaalzure harsen is het type zuur dat gebruikt wordt isoftaalzuur. Deze harsen hebben een hogere chemicaliënresistentie en betere mechanische eigenschappen en zijn beter bestand tegen warmte t.o.v. orthoftaalzure harsen. Daarnaast zijn deze harsen vooral bestand tegen water en ammoniak.

Isotroop

Isotrope stoffen zijn stoffen waarvan de natuurlijke eigenschappen zoals elasticiteit, warmtegeleiding, breking van het licht, doorlaatbaarheid van magnetisme niet afhangen van de richting. Anisotropie is daarentegen een verschijnsel waarbij bijvoorbeeld kristallijne stoffen verschillende eigenschappen hebben in verschillende richtingen.