Veilig gebruik van diisocyanaten, gebruikt in polyurethaan (PU) kleefstoffen,
dichtingsmiddelen en schuim


Op 4 augustus 2020 publiceerden de EU-autoriteiten in het kader van REACH een Europese beperking m.b.t. diisocyanaten om mogelijke sensibilisatie door deze stoffen te voorkomen. Diisocyanaten zijn vaak aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU-lijmen, dichtingsmiddelen en schuim. Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel gebruik van producten die > 0,1% monomere diisocyanaten bevatten.

PU-lijmen en -kitten zijn veelzijdig en veilig bij correct gebruik. Ze worden gebruikt voor vele toepassingen in de bouw, het vervoer, de assemblage en meer. Aangezien PU-producten tot stand komen middels een chemische reactie van isocyanaten en polyolen, geldt beperking met name voor professionele gebruikers van PU-producten.

PU-opleiding vereist tegen augustus 2023

Vanaf 24 augustus 2023 is opleiding vereist voor professionele en industriële gebruikers van producten met een monomeer diisocyanaat concentratie van > 0,1%. V-Sure heeft samengewerkt met FEICA – de Europese brancheorganisatie voor kit- en kleefstoffen – en met ISOPA en ALIPA – de brancheorganisaties van de diisocyanaat producenten – om trainingsmateriaal voor te bereiden voor gebruik door haar klanten en professionele gebruikers van PU-lijm, kit of schuim.

De opleiding vervangt of wijzigt geen andere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, maar is een aanvulling. Om de gebruikers van de betrokken producten te informeren, moet de opleidingsvereiste met ingang van 24 februari 2022 ook op de verpakking worden vermeld. Om ervoor te zorgen dat professionele gebruikers ook bij de aankoop van retail producten op de hoogte zijn, bevelen wij aan de informatie ook op retail producten te vermelden.

Opleiding en certificering

Het opleidingsmateriaal is sinds begin 2022 online beschikbaar in alle officiële EU-talen via het e-learning platform van ISOPA en ALIPA. De online training is toegankelijk via desktop, tablet en mobiele apparaten. De opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten wordt geven op verschillende niveaus. Afhankelijk van de manier waarop je diisocyanaten toepast, is er een specifieke opleiding op maat.

Voor onze klanten die V-Sure producten gebruiken, raden we de volgende opleiding aan: 048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur. Dit trainingsprogramma duurt gemiddeld 30 minuten. Er komen verschillende onderwerpen aan bod en aan het einde wordt er afgesloten met een quiz. Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een certificaat dat je als PDF kan downloaden en uitprinten.

Enkele veelgestelde vragen worden hier voor beantwoord

Zijn diisocyanaten veilig?

Zoals vele stoffen is het gebruik van diisocyanaten veilig wanneer ze worden gehanteerd volgens de relevante risicobeheers- en veiligheidsmaatregelen. Het is ook belangrijk te weten dat er geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen kunnen worden aangetroffen. Diisocyanaten worden alleen gebruikt als reactieve chemicaliën; zij reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden verbruikt tijdens het uitharden.


Wat is overgevoeligheid?

Sensibilisatie betekent dat een persoon na blootstelling allergisch kan worden voor de stof. Dit gebeurt ook vaak bij mensen die in contact komen met pollen of schimmel. Als de persoon gesensibiliseerd is, kan hij, telkens wanneer hij opnieuw in contact komt met de stof (zelfs in zeer lage concentraties), een hevige allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (b.v. astma). De meeste personen met astma vertonen verbetering of volledig herstel nadat de blootstelling stopt.

Wat moet een distributeur of retailer doen?

Hij dient de informatie van de productleverancier door te geven aan zijn klanten. De opleiding die vereist is voor professioneel gebruik staat al op de verpakking. Aangezien een distributeur het product niet zelf gebruikt, is er geen opleiding van het winkelpersoneel vereist.

Hoe beïnvloedt de beperking het gebruik door de consument?

Deze nieuwe verordening is alleen van toepassing op professionals en de industrie. Enkele jaren geleden werd een aparte beperking voor consumentengebruik van kracht, met de verplichting om voortaan handschoenen bij de verpakking van PU-consumentenproducten te voegen.

Moeten PU-producten in de retailhandel dienovereenkomstig worden geëtiketteerd?

Aangezien het voor professionele gebruikers mogelijk is PU-producten in de retailhandel te kopen, beveelt V-Sure aan de nieuwe etiketteringsinfo ook op retail-PU-producten aan te brengen. Dit zal door V-Sure worden voorbereid voor alle PU-producten.

Zullen PU-lijmen, kitten en schuim beschikbaar blijven?

De beperking is bedoeld om onveilige hantering van diisocyanaten te voorkomen, niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Door hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-kleefstoffen, dichtingsmiddelen en schuim op grote schaal beschikbaar blijven.

Welke timing is vereist?

De nieuwe verordening houdt in dat tegen 24 augustus 2023 alle professionele gebruikers van PU-producten moeten zijn opgeleid en gecertificeerd. De opleidingsvereisten moeten vanaf 24 februari 2022 worden vermeld op de verpakking die in de handel wordt gebracht. PU-producten die vóór 24 februari 2022 op de markt zijn gebracht, vallen wat deze etiketteringsverplichting betreft niet onder deze verordening.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze helpdesk voor meer informatie.