Aceton

Aceton (ook bekend onder de namen dimethylketon en 2-propanon) is een vloeistof die veel als reiniger wordt gebruikt. Het is de meest eenvoudige organische chemische verbinding die een ketongroep bevat. Aceton is een vluchtige en zéér brandbare vloeistof. Het smeltpunt ligt bij –95.4°C en het kookpunt is 56.53°C. Alhoewel aceton giftig is, is huidcontact minder schadelijk dan bij vele andere oplosmiddelen. Het heeft tevens een desinfecterende werking. Aceton wordt voornamelijk gebruikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/reinigingsmiddel-a-1-l