A

25 Definities

Aceton

Aceton (ook bekend onder de namen dimethylketon en 2-propanon) is een vloeistof die veel als reiniger wordt gebruikt. Het is de meest eenvoudige organische chemische verbinding die een ketongroep bevat. Aceton is een vluchtige en zéér brandbare vloeistof. Het smeltpunt ligt bij –95.4°C en het kookpunt is 56.53°C. Alhoewel aceton giftig is, is huidcontact minder schadelijk dan bij vele andere oplosmiddelen. Het heeft tevens een desinfecterende werking. Aceton wordt voornamelijk gebruikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/reinigingsmiddel-a-1-l

Acrylaat

Acrylaat is een zéér heldere, UV- bestendige kunststofsoort. Door de unieke weerbestendigheid en grote slijtvastheid is het op allerlei manieren in te zetten als beglazingsmateriaal. Daarnaast is acrylaat ca. 25 keer sterker dan glas in dezelfde dikte. Groot voordeel daarbij is dat acrylaat niet zal versplinteren bij breuk maar zal breken in een aantal grote stukken. Acrylaat is bestand tegen intensieve bewerkingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld polycarbonaat. Door het polijsten van bijvoorbeeld zaagranden (massieve platen) kan men zeer eenvoudig het materiaal een fraaie afwerking geven en hierdoor in het zicht monteren zonder profielen te gebruiken. Om acrylaat te buigen moet het materiaal altijd verwarmd worden. kijk voor meer info;https://www.v-sure.eu/nl/producten/acrylaat/

Aeroball

Aeroball is een phenolvulstof voor lichtgewicht vullingen.

Aerocell

Aerocell is een afwerkpoeder dat bestaat uit microscopisch kleine ballonnetjes. Dit zijn holle, witte bolletjes met een extreem lage dichtheid. Zij geven een lichtgewicht vulmiddel voor gebruik boven de waterlijn, dat makkelijk te schuren is. Aan een afwerkmengsel moet tevens lijmpoeder toegevoegd worden om uitzakken bij grote laagdiktes te voorkomen en om het aanbrengen te vereenvoudigen. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/hulpstoffen/aerocell-aeroball/

Afdichten

Afdichten is een afdichtingsmiddel, ook wel sealer genoemd, aanbrengen op een (poreus) voegmiddel. Het afdichten dient enerzijds om bescherming te bieden tegen vlekken, anderzijds om ervoor te zorgen dat er geen vocht doordringt in de voeg.

Afdichtkit

Een afdichtkit wordt gebruikt om lekken tegen te gaan in voegen en naden. De kitten worden aangebracht in vloeibare toestand, waarna ze uitharden en zo de naden en voegen afdichten. De siliconenkit is een voorbeeld van een afdichtkit. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/universal-hybrid-transparant-290-ml

Aflak

Een oplosmiddelhoudende aflak is een product op basis van alkydhars dat gebruikt wordt om systeemgrondverven industrieel af te lakken. De aflak heeft een goede vloeiing en een zeer goede kantendekking. Daarnaast is het kleurvast en heeft het een goed glansbehoud. Aflak is leverbaar in verschillende kleuren.

Afwerkingsvlies

Een afwerkingsvlies wordt gebruikt om een laminaat gladder af te werken. Dit vlies neemt de structuur van de glasvezels weg. Het wordt eveneens in de modelbouw gebruikt om een romp extra te versterken. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/oppervlaktemat-30-g-m

Afwerkplamuur

Een plamuur is een slappe, deegachtige stopverf of andere stof waarmee men ondergronden voor schilderwerk gelijkmaakt. Plamuur dient dus om een glad oppervlak te krijgen.

Albastine

Albastine wordt gebruikt om gaten in muren op te vullen. Het is makkelijk overschilderbaar.

Algenverf

Algenverf is een koperhoudende antifouling die wordt gebruikt voor het onderhoud van boten (algenaangroeiwerende verf voor de scheepshuid onder de waterlijn). Het gebruik van koperhoudende antifoulings op pleziervaartuigen is door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) verboden vanaf 1 maart 1999. Koperhoudende antifoulings mogen alleen worden gebruikt door de beroepsmatige zeevaart (en offshore industrie) en de marine.Koop, verkoop en het in bezit hebben van deze, voor het natte milieu schadelijke verf, is echter niet verboden. Het vermoedelijke gevolg hiervan is dat veel particulieren hun boten, in strijd met de wet, met deze verf behandelen.

Alginaat

Een eenvoudig te gebruiken afdrukmateriaal op basis van natuurlijk en biologisch afbreekbare vezels. Ideaal om snel negatiefvormen van lichaamsdelen mee te vervaardigen. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/hulpstoffen/alginaat/

Alifatisch

Moleculen met een alifatische verbinding hebben een open koolstofketen. Alifatische koolwaterstoffen hebben geen benzeenringen. Wanneer een koolwaterstofmolecule wel benzeenringen bevat, spreekt men van een aromatische koolwaterstof. Meestal bij polyurethanen. Deze zijn dan UV- bestendig.

Amine

Een amine is een functionele groep bestaande uit een stikstofatoom met daaraan gebonden drie koolstofatomen of waterstofatomen. De benaming amine wordt ook gebruikt voor een organische chemische verbinding met zo'n groep. Aminen lijken van structuur op ammoniak (NH3). De eenvoudigste amine is methylamine en de eenvoudigste aromatische amine is aniline. Amineverbindingen hebben over het algemeen een onaangename geur.

Amineversneller

Een amineversneller versnelt het uithardingsproces van polyester en vinylester met BPO. De mogelijke nadelen van amineversnellers bestaan erin dat ze zorgen voor een beperkte potlife, geven een gele tot bruine kleur na uitharding en zijn gevoelig voor UV-licht in uitgehard stadium. Afhankelijk van de toepassing maakt men gebruik van een drietal versnellers: DMA (dimethylaniline): de meest gebruikte amineversneller.

Amorf

Een amorf materiaal is een materiaal dat bij een temperatuur onder de stolling temperatuur niet vloeibaar is en geen kristallijne structuur heeft. Door een vloeistof zeer snel af te koelen (een afkoeling van 1.000.000 Kelvin per seconde) kan men een amorfe structuur verkrijgen. Qua fysische eigenschappen hebben amorfe materialen o.a. een lagere verwekingstemperatuur, een lager soortelijk gewicht, een hogere flexibiliteit en een grotere transparantie dan kristallijne materialen. Merk op  dat een materiaal steeds voor een bepaald percentage een amorf karakter heeft. Een materiaal bevat dus zowel amorfe als kristallijne fases. Een bekend voorbeeld van een amorfe stof zijn de zogenaamde metallische glazen.

Anisotroop

Anisotrope stoffen zijn stoffen waarvan de natuurlijke eigenschappen zoals elasticiteit, warmtegeleiding, breking van het licht, doorlaatbaarheid van magnetisme afhangen van de richting. Zo hebben bijvoorbeeld bepaalde kristallijne stoffen verschillende eigenschappen in verschillende richtingen

Anti roest spray

Antiroest spray is een product dat behoort tot het Car system gamma. Het is een te verstuiven vloeistof die roestvorming bij auto’s tegengaat

Antidreunmat

Antidreunmatten zijn producten die behoren tot het carsystemgamma. Ze vangen schokken en geluiden op in de auto.

Antifouling

Antifouling is het voorkomen van aangroei (o.a. algen, zeepokken en dergelijke) op onder andere schepen. Bij de ontwikkeling van alternatieve antifoulingtechnieken wordt een opdeling gemaakt tussen chemische strategieën (afgeleiden van natuurlijke producten, organische biociden, proteïnen, etc.) en fysische strategieën (non-stick, vezels, elektrochemische technieken).

Antislip poeder

Antislippoeders worden onder een lak of coating toegevoegd om te vermijden dat het oppervlak te glad wordt (bijvoorbeeld bij trappen en vloeren). kijk voor meer info:https://www.v-sure.eu/nl/antislip-poeder-50-g

Aramide

Aramide is het monomeer waaruit door polycondensatie polyaramide kan vervaardigd worden. Polyaramide is chemisch gezien verwant met nylon (polyamide). Het verschil met nylon betreft de aanwezigheid van een aromatische groep (benzeenring) in de keten, waar bij nylon een enkelvoudige reeks koolstofatomen zit. Polyaramide kenmerkt zich door een bijzonder grote treksterkte, een laag gewicht, een kleine rek en bestendigheid tegen relatief hoge temperaturen. Aramidevezels worden onder andere gebruikt in kogel- en scherfwerende vesten, sleep- en hijskabels, brandwerende kleding en sterke en lichte composieten. kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/kevlartape/

Aramidevezels

Aramidevezels zijn synthetische vezels die toegepast worden als versterkingsmateriaal, als hoogwaardig technisch hulpmiddel en in de veiligheidskleding (kogel- en scherfwerende vesten en brandwerende kleding). De voornaamste voordelen van aramidevezels zijn een zeer hoge trekweerstand, een lage dichtheid, geen thermische uitzetting, een goede absorptie van schokken en een goede weerstand tegen schokken en een goede chemische stabiliteit. De belangrijkste nadelen van aramidevezels bestaan erin dat ze moeilijk te verwerken zijn en een zwakke weerstand tegen drukkrachten vertonen. Zo wordt de bereiding en de verwerking van de vezels sterk bemoeilijkt door het uiterst hoge smeltpunt en de lage oplosbaarheid. Het verspinnen gebeurt dan ook niet vanuit een smelt maar vanuit een oplossing in geconcentreerd zwavelzuur. Vervolgens worden de vezels nog een beetje uitgetrokken om hun mechanische eigenschappen extra te verhogen. Kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/

Aromatisch

Aromatisch betekent geurig maar wordt ook gebruikt in de context van aromatische verbindingen in de scheikunde. Een aromatische verbinding is dan een organische verbinding waarin zich een geconjugeerd systeem van π-bindingen bevindt waarin 4n+2 elektronen zijn gedelocaliseerd. Wanneer tussen twee atomen niet twee, maar vier elektronen worden gedeeld en zo zorgen voor de chemische binding (een zogenaamde dubbele binding, bevinden twee van die elektronen zich tussen de atomen, en de twee andere bevinden zich in een vlak naast de binding. Deze laatste twee worden π-elektronen genoemd. Deze π-elektronen bevinden zich niet alleen tussen de atomen die ze binden, maar ook een beetje ernaast. Wanneer twee dubbele bindingen in een structuur gescheiden zijn door één enkele binding liggen de π-elektronen van de twee dubbele bindingen in hetzelfde vlak, en kunnen de π-elektronen van de ene dubbele binding naar de andere komen. Zulke systemen worden geconjugeerd genoemd, en de elektronen die door het molecuul kunnen bewegen noemt men gedelocaliseerd. Wanneer in een geconjugeerd systeem 4n+2 elektronen zitten (6 of 10 of 14 etc.), dan levert dit een hele grote extra stabiliteit aan het molecuul. Een molecuul met zo'n systeem wordt aromatisch genoemd.

Autoclaaf

Een autoclaaf is een toestel waarmee door middel van stoom onder druk instrumenten, glas, bepaalde plastieken en doeken kunnen gesteriliseerd worden. Bij de verwerking in de autoclaaf maakt men gebruik van zowel druk, vacuüm als temperatuur. Deze techniek is redelijk duur gezien de investering van de autoclaaf vrij hoog is. De autoclaaf wordt ook gebruikt bij het maken van vormstukken. Hierbij worden prepregs (voorgeïmpregneerde vezels) droog in de negatiefvorm geplaatst en daarna met onder- en bovendruk, afhankelijk van het te realiseren vormstuk, bij een temperatuur van 120 °C tot 200 °C verwarmd.