Aerocell

Aerocell is een afwerkpoeder dat bestaat uit microscopisch kleine ballonnetjes. Dit zijn holle, witte bolletjes met een extreem lage dichtheid. Zij geven een lichtgewicht vulmiddel voor gebruik boven de waterlijn, dat makkelijk te schuren is. Aan een afwerkmengsel moet tevens lijmpoeder toegevoegd worden om uitzakken bij grote laagdiktes te voorkomen en om het aanbrengen te vereenvoudigen. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/hulpstoffen/aerocell-aeroball/