K

15 Definities

Keperweefsel

Keperweefsel is een glasweefsel met een zogenaamde keperbinding. Keperweefsel lijkt op vierkantweefsel, maar toch is er een verschil. Bij vierkantweefsel gaat iedere inslagdraad over en onder de volgende kettingdraad door, waardoor een schuifvast weefsel ontstaat. Bij keperweefsel gaat de inslagdraad onder meerdere kettingdraden door en daarna over een zelfde aantal heen. De draden kunnen nu gemakkelijker over elkaar glijden. Keperweefsel kan hierdoor zonder plooien in meerdere richtingen buigen. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/

Kevlarweefsel

Kevlarweefsels of aramideweefsel worden gebruikt als men een hoge slagvastheid wenst die niet mogelijk is bij glasvezelversterking. Kevlar is een merknaam die veel gebruikt wordt in plaats van aramidevezel. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/

Kiezelfilter

Een kiezelfilter is een filter die gebruikt wordt om water te zuiveren in vijvers en zwembassins. Kiezelfilters, sponsfilters of filterdoeken hebben zo’n grove openingen, dat de fijne troebelmakende stofdeeltjes er doorheen gaan. Deze zogenoemde groffilters kunnen alleen maar in verbinding met vlokmiddelen (zoals bijvoorbeeld aluminiumsulfaat) werkzaam worden. Deze uitvlokkingsmiddelen worden in het water geschud en zorgen ervoor dat de fijne troebelmakende deeltjes zich tot grotere klompjes samenvoegen, zodat ze opgevangen kunnen worden. Om de fijnste deeltjes te kunnen filteren dient men een kiezelgoerfilter te gebruiken.

Kiezelgoerfilter

De kiezelgoerfilter is een filter die de fijnste deeltjes in het water kan filteren. De zogenoemde groffilters, die met kiezel of kunststofsponsen werken, kunnen alleen maar in verbinding met vlokmiddelen (zoals bijvoorbeeld aluminiumsulfaat) werkzaam worden. Deze uitvlokkingsmiddelen worden in het water geschud en zorgen ervoor dat de fijne troebelmakende deeltjes zich tot grotere klompjes samenvoegen, zodat ze opgevangen kunnen worden. Helaas lukt dat niet altijd volkomen, zodat glashelder water alleen maar met kiezelgoerfilters te bereiken is. Kiezelgoer is het fijnste filtermateriaal dat heel fijne troebelmakende deeltjes tegenhoudt.

Kitmassa

Flexovoss K6T is een kitmassa die gebruikt wordt om tegels of plavuizen vast te plakken op de omranding van een betonnen plaat bij zwembassins. Flexovoss K6T is een reukloze, oplosmiddelvrije tweecomponenten kitmassa, die elastisch uithardt en geen water opneemt. Ze neemt ook kleinere scheuren in het beton elastisch op, zodat geen platen kunnen losvriezen, zoals bij cementmortel gewoonlijk gebeurt.

Kleefkit

Kitmiddelen zijn meestal anorganische stoffen die gebruikt worden om voorwerpen van uiteenlopende aard aaneen te hechten. Kitmiddelen verharden zonder verdamping van het oplosmiddel

Kleurpasta

Een kleurpasta is een pigmentpasta, die aan hars een transparante of dekkende kleur kan geven. Zo kan bijvoorbeeld een hoeveelheid polyurethaankleurpasta aan een giethars worden toegevoegd om het hars de gewenste kleur te geven. Polyurethaankleurpasta’s zijn bekend voor hun sterke kleurkracht. Kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/hulpstoffen/pigmenten-kleurstoffen/

Koolstofvezel

Koolstofvezels zijn minerale vezels die aangewend worden voor de versterking van composieten. Koolstofvezels hebben de volgende goede eigenschappen: uitstekende mechanische eigenschappen zowel bij trek als bij druk, een goede thermische weerstand (geen uitzetting), een lage dichtheid en een goede chemische stabiliteit. Als nadelen vermelden we dat koolstofvezels zeer duur, breekbaar en gevoelig voor schokken zijn. Bovendien zijn ze slecht bestand tegen slijtage. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/

Koolstofweefsel

Koolstofweefsel wordt gebruikt indien de gewenste eigenschappen met glas als wapening van de kunststof niet haalbaar zijn. Als men bijvoorbeeld een hoge stijfheid wil bereiken is koolstofweefsel een goede vervanger van glasweefsel. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/vezelversterking/

Kopersulfaat

Kopersulfaat wordt samen met natriumaluminaat als algenverdelgingsmiddel in vijvers en in zwembassins gebruikt. Deze beide preparaten moeten afwisselend om de acht dagen aan het gechloreerde water toegevoegd worden. De fysische eigenschappen van kopersulfaat (CuSO4) zijn als volgt: de molecuulmassa bedraagt 159.6 g/mol, het ontleedt beneden het kookpunt bij 650°C, de dichtheid is 3,6g/cm³ en de oplosbaarheid in water bedraagt 20,3 g per 100 ml bij 20°C.

Koudhardend

Koudhardend betekent dat het proces van harden gebeurt onder normale atmosferische temperatuur in droge lucht, meestal kamertemperatuur.

Koudhardende kunststoffen

Koudhardende kunststoffen zijn stoffen waarbij het proces van harden gebeurt onder normale atmosferische temperatuur in droge lucht. Voorbeelden van koudhardende kunststoffen zijn polyester, epoxy-, en polyurethaanharsen. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/boek-koudhardende-kunststoffen

Koudlijm

Koudlijm is een wit poeder dat vervaardigd is uit caseïne. Wanneer het aangeroerd wordt met water vormt het een goede houtlijm.

Koudpersen

Bij de techniek van koudpersen zal de laatste stap van het productieproces, namelijk het uitharden, gebeuren in een gesloten ruimte. Dit kan op verschillende manieren. Bij het drukproces wordt de bovenkant van de vorm afgesloten met een contravorm en wordt er hierop een druk uitgeoefend. Hierdoor bekomt men een product met een hoog glasgehalte, een hoge sterkte en een glad oppervlak. Afhankelijk van de temperatuur waarbij dit persen gebeurt, spreekt men van koudpersen of van warmpersen. Bij koudpersen kan men een gewoon koudhardende hars gebruiken.

Kristallijn

Bij een kristallijne stof nemen de deeltjes van een materie een geordende positie in ten opzichte van elkaar. De opgeplooide ketens bestaan dan in opgeplooide toestand naast elkaar. Aangezien kunststoffen ketenmoleculen zijn, zijn ze moeilijk te structureren. De meeste kunststoffen zijn bijgevolg (gedeeltelijk) amorf. Er zijn drie voorwaarden waaronder een kunststof kan kristalliseren: de keten moet lineair zijn (ze mag dus geen vertakkingen hebben), de zijgroepen mogen niet volumineus zijn en de keten moet een regelmatige plaatsing van de zijgroepen hebben ten opzichte van de hoofdketen (tacticiteit).<div>Volledige kristallisatie is echter bij macromoleculaire stoffen niet mogelijk. Dit komt omdat de ketens nooit een volledig regelmatige structuur vertonen en er tussen de ketenmoleculen verstrengelingen voorkomen die het kristalpatroon verstoren. Naast de kristallijne fase komt dus bij een kunststof steeds een amorfe fase voor. De kristalliniteit wordt bijgevolg uitgedrukt als het percentage gekristalliseerd materiaal ten opzichte van de totale hoeveelheid polymeer.