Kopersulfaat

Kopersulfaat wordt samen met natriumaluminaat als algenverdelgingsmiddel in vijvers en in zwembassins gebruikt. Deze beide preparaten moeten afwisselend om de acht dagen aan het gechloreerde water toegevoegd worden. De fysische eigenschappen van kopersulfaat (CuSO4) zijn als volgt: de molecuulmassa bedraagt 159.6 g/mol, het ontleedt beneden het kookpunt bij 650°C, de dichtheid is 3,6g/cm³ en de oplosbaarheid in water bedraagt 20,3 g per 100 ml bij 20°C.