O

2 Definities

Omgekeerde osmose

Dit is een waterbehandelingstechniek, waarbij onder invloed van een drijvende kracht over een semi-permeabel membraam, het water gescheiden wordt van zijn zouten.

Osmose

Dit is een natuurlijke, spontane migratie van waterdeeltjes doorheen een semi-permeable wand naar de celkant met hogere zoutconcentratie