Omgekeerde osmose

Dit is een waterbehandelingstechniek, waarbij onder invloed van een drijvende kracht over een semi-permeabel membraam, het water gescheiden wordt van zijn zouten.