Osmose

Dit is een natuurlijke, spontane migratie van waterdeeltjes doorheen een semi-permeable wand naar de celkant met hogere zoutconcentratie