Kleefkit

Kitmiddelen zijn meestal anorganische stoffen die gebruikt worden om voorwerpen van uiteenlopende aard aaneen te hechten. Kitmiddelen verharden zonder verdamping van het oplosmiddel