Alifatisch

Moleculen met een alifatische verbinding hebben een open koolstofketen. Alifatische koolwaterstoffen hebben geen benzeenringen. Wanneer een koolwaterstofmolecule wel benzeenringen bevat, spreekt men van een aromatische koolwaterstof. Meestal bij polyurethanen. Deze zijn dan UV- bestendig.