Amine

Een amine is een functionele groep bestaande uit een stikstofatoom met daaraan gebonden drie koolstofatomen of waterstofatomen. De benaming amine wordt ook gebruikt voor een organische chemische verbinding met zo'n groep. Aminen lijken van structuur op ammoniak (NH3). De eenvoudigste amine is methylamine en de eenvoudigste aromatische amine is aniline. Amineverbindingen hebben over het algemeen een onaangename geur.