Aromatisch

Aromatisch betekent geurig maar wordt ook gebruikt in de context van aromatische verbindingen in de scheikunde. Een aromatische verbinding is dan een organische verbinding waarin zich een geconjugeerd systeem van π-bindingen bevindt waarin 4n+2 elektronen zijn gedelocaliseerd. Wanneer tussen twee atomen niet twee, maar vier elektronen worden gedeeld en zo zorgen voor de chemische binding (een zogenaamde dubbele binding, bevinden twee van die elektronen zich tussen de atomen, en de twee andere bevinden zich in een vlak naast de binding. Deze laatste twee worden π-elektronen genoemd. Deze π-elektronen bevinden zich niet alleen tussen de atomen die ze binden, maar ook een beetje ernaast. Wanneer twee dubbele bindingen in een structuur gescheiden zijn door één enkele binding liggen de π-elektronen van de twee dubbele bindingen in hetzelfde vlak, en kunnen de π-elektronen van de ene dubbele binding naar de andere komen. Zulke systemen worden geconjugeerd genoemd, en de elektronen die door het molecuul kunnen bewegen noemt men gedelocaliseerd. Wanneer in een geconjugeerd systeem 4n+2 elektronen zitten (6 of 10 of 14 etc.), dan levert dit een hele grote extra stabiliteit aan het molecuul. Een molecuul met zo'n systeem wordt aromatisch genoemd.