Algenverf

Algenverf is een koperhoudende antifouling die wordt gebruikt voor het onderhoud van boten (algenaangroeiwerende verf voor de scheepshuid onder de waterlijn). Het gebruik van koperhoudende antifoulings op pleziervaartuigen is door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) verboden vanaf 1 maart 1999. Koperhoudende antifoulings mogen alleen worden gebruikt door de beroepsmatige zeevaart (en offshore industrie) en de marine.Koop, verkoop en het in bezit hebben van deze, voor het natte milieu schadelijke verf, is echter niet verboden. Het vermoedelijke gevolg hiervan is dat veel particulieren hun boten, in strijd met de wet, met deze verf behandelen.