Antifouling

Antifouling is het voorkomen van aangroei (o.a. algen, zeepokken en dergelijke) op onder andere schepen. Bij de ontwikkeling van alternatieve antifoulingtechnieken wordt een opdeling gemaakt tussen chemische strategieën (afgeleiden van natuurlijke producten, organische biociden, proteïnen, etc.) en fysische strategieën (non-stick, vezels, elektrochemische technieken).