Amorf

Een amorf materiaal is een materiaal dat bij een temperatuur onder de stolling temperatuur niet vloeibaar is en geen kristallijne structuur heeft. Door een vloeistof zeer snel af te koelen (een afkoeling van 1.000.000 Kelvin per seconde) kan men een amorfe structuur verkrijgen. Qua fysische eigenschappen hebben amorfe materialen o.a. een lagere verwekingstemperatuur, een lager soortelijk gewicht, een hogere flexibiliteit en een grotere transparantie dan kristallijne materialen. Merk op  dat een materiaal steeds voor een bepaald percentage een amorf karakter heeft. Een materiaal bevat dus zowel amorfe als kristallijne fases. Een bekend voorbeeld van een amorfe stof zijn de zogenaamde metallische glazen.