Buigsterkte

De buigsterkte van een materiaal duidt aan welke spanningen of krachten men het materiaal moet onderwerpen alvorens het buigt.