Cementmortel

De methode met cementmortel is een methode die gebruikt wordt bij het aanleggen van een vijver. De voorbereiding bestaat erin een hechtlaag aan te brengen, dit kan een spaanplaten-, cementmortel- of gips-juteondergrond zijn. De cementmortelondergrond is aan het oppervlak poreus, zodat een beetje hars opgezogen wordt. De cementmortel moet eerst 28 dagen uitharden, alvorens men de bekleding met polyester en glasmat kan beginnen.