Doorhardingstijd

De doorhardingstijd geeft de tijdsspanne aan die nodig is om een harsmengsel helemaal te laten doorharden.