cbaxLexicon.page.filter.headline

Doorhardingstijd

De doorhardingstijd geeft de tijdsspanne aan die nodig is om een harsmengsel helemaal te laten doorharden.