Elasticiteit

Elasticiteit is het vermogen van een stof om terug te veren tot de oorspronkelijke vorm na een vervorming te hebben ondergaan. Een volkomen elastische stof veert onmiddellijk na het opheffen van de mechanische belasting terug, waarbij de arbeid die verricht werd om de vervorming tot stand te brengen, geheel teruggeleverd wordt. Wanneer vervorming en terugvering iets vertraagd verlopen, kan het vormherstel en de opheffing van de belasting wel volledig zijn, maar gaat toch enige arbeid verloren in wamte.