Epoxylijm

Epoxylijm is een tweecomponenten lijm die zowel industriële en huishoudelijke toepassingen kent. Eén component, meerbepaald de vuller, is een epoxyhars. De tweede component is een harder, waardoor bij menging een sterke lijmverbinding ontstaat. Epoxylijm kan aangebracht worden als afdeklaag (coating), maar wordt ook gebruikt in combinatie met glasvezels. De lijm kan gemakkelijk verwijderd worden door de verbinding voorzichtig en niet te veel te verhitten met een verfbrander. Kijk voor meer info;https://www.v-sure.eu/nl/super-epoxy-lijm-30-g