Isoftaalzuur

Isoftaalzuur of 1,3-benzeendicarbonzuur is een kleurloos, kristallijn poeder dat niet oplosbaar is in koud water en slecht oplosbaar is in kokend water. Het smeltpunt van isoftaalzuur is 345-348°C en de zelfontbrandingstemperatuur ligt hoger dan 650°C. De relatieve dichtheid van isoftaalzuur is groter dan die van water, namelijk 1,54. Dit komt neer op een soortelijke massa van 1540 kg/m3.