Dekkracht

De dekkracht is het uitstrijkvermogen van verf.