Flegmatiseren

Flegmatiseren is stoffen minder reactief of niet explosief maken door inertiserende stoffen toe te voegen.