Gips jute methode

De gips-jute methode is een door octrooi beschermde methode die gebruikt kan worden bij het aanleggen van een zwembassin. Wanneer de zijwand van het zwembassin met een willekeurige vorm een afschuining van 45 graden en schuiner moet hebben, is dit de meest aangewezen methode. Met deze methode wordt de ondergrond op een goede manier voorbereid op het uitrollen van glasmatten met polyesterhars. Juteweefsel, dat in gipspap gedrenkt wordt, zorgt immers voor een gesloten laag, zodat de aarde direct kan bekleed worden door glasmatten met hars. Om de ondergrond met glasmatten met hars te bekleden, moet aan twee vereisten voldaan worden. Ten eerste moet de ondergrond hard genoeg zijn wanneer men op de ondergrond glasmatten met hars wil uitrollen, opdat bij het drenken van de glasmat de tussen de vezels aanwezige luchtbellen er worden uitgerold . Ten tweede moet de ondergrond een gesloten laag zijn opdat de stroopachtige polyesterhars niet door de aarde uit de glasmat opgezogen wordt. Omdat de hars na het opbrengen op de glasmat nog 40 minuten lang vloeibaar blijft, zou het meeste anders in de aarde sijpelen. Met de gips-jute methode voldoet de ondergrond volledig aan deze twee vereisten.