Drukweerstand

Drukweerstand drukt de weerstand uit die het materiaal biedt tegen druk.