Droogpolieren

Droogpolieren betekent een oppervlakte effen maken door ze te schuren.