Drukbelasting

De drukbelasting is de belasting die wordt uitgeoefend door de druk.