Elastisch

Elastisch betekent vervormbaar of rekbaar. Een volkomen elastische stof veert onmiddellijk na het opheffen van de mechanische belasting terug, waarbij de arbeid die verricht werd om de vervorming tot stand te brengen, geheel teruggeleverd wordt.