Elasticiteitsmodulus

De elasticiteitsmodulus is een maat voor de elasticiteit van een materiaal. Het is een materiaalafhankelijke constante die de betrekking aangeeft tussen de relatieve lengteverandering van het materiaal en de aangebrachte spanning, beneden de elasticiteitsgrens. De elasticiteitsmodulus geeft de helling aan van het eerste gedeelte van het spannings-rekdiagram.