EP hars - epoxy hars

De harscomponent wordt bereid door condenstatie en additie van epichloorhydrine en een twee- of meerwaardig fenolderivaat. Door de reactie tussen deze twee grondstoffen wordt het epoxyhars bekomen. De epoxygroep die in elk molecule van het hars tweemaal voorkomt is zeer reactief en kan reageren met de gepaste stoffen die men harders noemt. Polyaminen en polyamiden worden het meest gebruikt als harder. Deze stoffen zijn in staat de ring te openen bij de epoxygroep door het bezit van reactieve waterstofatomen. Het hardingsproces is een exotherme reactie, er komt dus warmte vrij. kijk voor meer info: https://www.v-sure.eu/nl/producten/epoxy