Epichloorhydrine

Epichloorhydrine is ook bekend als koolstofzuurstofchloor. Door een condensatiereactie en een additiereactie van epichloorhydrine en een twee- of meerwaardig fenolderivaat wordt epoxyhars bekomen.