cbaxLexicon.page.filter.headline

Gelcoathars

Een gelcoathars heeft andere eigenschappen dan een lamineerhars. In het algemeen wordt daarom voor gelcoat een ander harstype of harsmengsel gebruikt dan voor de opbouw van laminaat. Ofwel wordt een speciale, gerede gelcoathars toegepast, ofwel wordt een lamineerhars gebruikt mits toevoeging van hulpstoffen (bijvoorbeeld thixotropiemiddelen of flexibele mengharsen). De voornaamste eigenschappen waaraan een gelcoathars moet voldoen, zijn een snelle doorharding, een zekere elasticiteit en resistentie tegen water, chemicaliën en weersinvloeden. kijk voor meer info; https://www.v-sure.eu/nl/producten/polyester/polyester-gelcoat/