Drukvast

Drukvast betekent bestand tegen druk. De drukvastheid geeft weer in welke mate het materiaal bestand is tegen drukbelasting.