Elastische vervorming

Bij elastische vervorming is het vormherstel volledig na het wegnemen van de spanning. Elastomeren zijn meestal opgebouwd uit zeer lange lineaire macromoleculen, waarbij de hoge elasticiteit verkregen wordt door (een beperkt aantal) brugverbindingen tussen de verschillende ketens. Zo vormt zich een netwerk waarvan de plasticiteit afneemt naarmate het aantal brugverbindingen toeneemt. In geval van natuurrubber spreken we van een vulcanisatieproces, omdat de vernetting ontstaat door verhitting met zwavel. Elastomeren zijn sterk elastisch en hebben een grote wrijvingscoëfficiënt. Voorbeelden van elastomeren zijn: alle synthetische rubbers, isoprene rubber, butadieenrubber, styreenbutadieenrubber (SBR), polyurethaanrubbers en siliconenelastomeren.